Co je Neurac?

Neuromusculární activace - unikátní léčebná metoda pocházející z Norska, založená na 15ti leté zkušenosti z oblasti fyzioterapie, výzkumu a dalších oborů medicíny. Diagnostika, kvantifikovaná Neurac testem, je velmi účinná u klientů s chronickou bolestí různých částí těla.

Je charakterizována:

 • cvičením s vlastní vahou těla
 • cvičením ve všech rovinách (cvičíme i dávkované rotace)
 • cvičení v labilním prostředí lana
 • přesným dávkováním cviků dle Neurac testu

Funkční vyšetření NEURAC Test

Test je součástí standardního vyšetření

Na základě bodového hodnocení Neurac Testu sestavujeme individuální plán terapie s vybranými cviky s přesným dávkováním a obtížností.

 • Vyšetření
 • Vstupní Neurac Test
 • Neurac protokol
 • Výběr cviků
 • Individuální cvičení ve správném zatížení i obtížnosti
 • Cvičení ve skupině
 • Výstupní Neurac test

Naše metody léčby


 • Záda nemasírujeme, ale cvičíme
 • Odstranění bolesti cvičením
 • Cvičení není omezeno věkem
 • Není špatný cvik, ale špatně provedený nebo špatně naordinovaný

Kontrola výsledků léčby

V případě odstranění slabých článků -> ukončení léčby -> doporučení dalších vhodných pohybových aktivit

Ukončení léčby a pokračování v individuálním či skupinovém tréninku v systému Redcord.

Pokud slabé články nejsou odstraněny a léčba nebyla úspěšná (nepostupuje dle předpokladů), navrhujeme co nejdříve spolupráci s dalšími lékaři specialisty.