Kondiční cvičení

Proč cvičit právě s námi?
Byť se jedná o skupinové cvičení, jeho podoba i individuální intenzita je uzpůsobena každému jednotlivci. Zároveň jste pod stálým dohledem zkušeného fyzioterapeuta, který je schopný identifikovat případné obtíže či nedostatky.

Jaký je rozdíl mezi cvičením v posilovně a našimi skupinovými lekcemi?
Cvičení v labilním závěsném systému zapojuje daleko větší množství svalů než izolované cviky na strojích. Zároveň dochází k vytváření optimálních pohybových návyků a správnému zapojování svalových zřetězení.

Dlouho jsem necvičil(a), nebude to problém?
Nemusíte se ničeho bát. Naši fyzioterapeuti vysvětlí vše potřebné. Dohlédnou na to, aby zátěž nebyla poškozující, přesto však dostatečně rozvíjející. Hodně si dáváme záležet na správném provedení cviků.

Přečtěte si víc o jednotlivých typech cvičení

kond01kond02kond03

Termíny skupinových cvičení