Redpoint Clinic CZ

Specializujeme se na unikátní léčebnou a tréninkovou metodu Neurac

Redpoint Clinic CZ je nestátní zdravotnické zařízení specializované na rehabilitaci poruch pohybového aparátu, kondiční trénink a systematické vzdělávání fyzioterapeutů, lékařů a trenérů v metodě Neurac.

Redpoint Clinic CZ byla založena v Hradci Králové jako S-E-T Clinic Mgr. Alicí Hamáčkovou a fyzioterapie je zde prováděna již od roku 2006. V roce 2013 byla otevřena pobočka Redpoint Clinic CZ v Praze v Radlicích. V květnu 2017 se přesunula pražská pobočka do větších prostor na Černý Most. K terapii využíváme aparátu Redcord. Redcord je systém lan a popruhů (dříve TerapiMaster) pro cvičení v nestabilním prostředí. Jsme jeho výhradním distributorem pro Českou i Slovenskou republiku (více na www.redcord.cz). Redcord se využívá v rámci metody Neurac v oblasti medicíny, sportu a wellness fitness.

Příčinu obtíží zjišťujeme cíleným vyšetřením zaměřeným na odhalení slabého článku ve funkci pohybového aparátu (z angl. weak link) – pomocí tzv. Neurac Testu. Na základě hodnocení Neurac Testu sestavujeme individuální plán terapie s vybranými cviky s přesným dávkováním a obtížností.

Při rehabilitaci využíváme k odstranění bolesti a dalších poruch pohybového aparátu cvičení v lanech s váhou vlastního těla. Efekt terapie je založen na principu provádění cvičení v labilním prostředí ve všech rovinách.

Redcord

Terapie a léčba

Terapie v Redpoint Clinic CZ probíhá za využití aparátu Redcord. Jedná se o systém lan a popruhů, které člověku umožňují cvičit s vlastní vahou těla. Elastická lana tělo nadlehčují a umožňují tak aktivovat méně používané svaly a odlehčit tak těm přetíženým.

K rehabilitaci je využívána metoda Neurac. Jejím základem je precizní diagnostika, při níž propojujeme naše znalosti z oblastí fyzioterapie, ortopedie, neurologie a tělovýchovného lékařství. Během vstupní kontroly (Neurac Test) je nalezen slabý článěk ve funkci pohybového aparátu a odhaleno jádro problému. Na základě výsledků je poté sestaven individuální plán terapie.

Metoda Neurac vznikla v 90. letech v Norsku a postupně se díky své efektivitě rozšířila do celého světa.

Vzdělávání

Redpoint Clinic CZ je take vzdělávacím pracovištěm pro uživatele systému Redcord, který je unikátní nejenom svým vybavením, ale také vzdělávacími programy, určenými pro fyzioterapeuty, lékaře, trenéry, fitness instruktory a jiné profesionály.

Detaily, termíny kurzů i cenovou nabídku naleznete na www.redcord.cz/vzdelavani

Mgr. Alice Hamáčková

zakladatelka Redpoint Clinic CZ a vedoucí týmu fyzioterapeutů


Redcord Neurac instructor
 • V naší práci spojujeme svět moderní fyzioterapie a sportu.
 • Kombinujeme odborné znalosti s klinickou zkušeností od nejrůznějších pacientů
  - od babiček po vrcholové sportovce.

"Není důležité, co dělám, ale jak a proč to dělám."


1997
Zahájení dovozu systémů Redcord (dříve TerapiMaster), jehož nedílnou součástí je systematické vzdělávání fyzioterapeutů, lékařů a trenérů.

1998
Věnuje se diagnostice, terapii a tréninku klientů z oblasti medicíny i sportu.

2000
Zavedení systematického vzdělávání fyzioterapeutů v metodě Neurac v ČR a SK.

2006
Založení privátního rehabilitačního, tréninkového a školícího centra S-E-T Clinic v Hradci Králové,
kde v součásné době působí jako vedoucí týmu fyzioterapeutů.

2007 - 2012
Fyzioterapeut fotbalového týmu Bohemians 1905 Praha.

2013
Rozšíření působnosti mimo Hradec Králové - založení nestátního zdravotnického zařízení Redpoint Praha.

2017
Vybudování nové velké pobočky na Černém Mostu v Praze a přesun veškerých aktivit z Prahy 5.

Curriculum vitae

V roce 1993 úspěšně ukončila studium na FTVS UK obor rehabilitace. Od roku 1997 pracovala jako distributor TerapiMasteru a stala se školitelem pro fyzioterapeuty. V roce 2000 se stala výhradním distributorem systému Redcord (dříve TerapiMaster) pro ČR a Slovensko. V letech 1993-1998 pracovala jako fyzioterapeutka ve FN Hradec Králové. Následně pokračovala ve své privátní ordinaci.

V roce 2006 založila soukromé nestátní zdravotnické zařízení S-E-T Clinic. V současné době bylo jméno kliniky změněno na Redpoint Clinic CZ, kde Alice Hamáčková vede tým fyzioterapeutů. V Praze bylo pracoviště Redpoint Praha otevřeno v roce 2012. Pracoviště Redpoint Clinic CZ jsou zaměřena na léčbu moderní fyzioterapeutickou metodou Neurac.

Vrcholový sport

Od roku 2005 do roku 2011 byla fyzioterapeutkou ligového týmu Bohemians 1905. Od roku 2012 intenzivně spolupracuje s atletickou tréninkovou skupinou „Ryhlý holky“ pod trenérským vedením Martiny Blažkové. Fyzioterapii a individuální tréninkový přístup poskytuje i dalším vrcholovým sportovcům (Denisa Rosolová – atletka, Simona Baumrtová – plavkyně, Šimon Zach – golfista, Dušan Kožíšek – běžec na lyžích …)

Vzdělávací činnost

Od roku 2002 systematicky vyučuje Redcord výukový program. Každoročně projde kurzy přibližně 250 fyzioterapeutů. Své zkušenosti s metodou Neurac a vzdělávání formou kurzů realizuje i na fakultách fyzioterapie University Karlovy, University Palackého v Olomouci, Ostravské university a třetí lékařské fakulty UK Praha. Pravidelně se účastní kongresů a konferencí v oblasti sportu a fyzioterapie. Je jedním z autorů kapitoly o cvičení v závěsu knihy Pavla Koláře Klinická Rehabilitace.

alice1alice3alice4alice5

Kurzy


 • 1992 Kurz Vojtovy reflexní lokomoce v rámci výuky na FTVS
 • 1993 Měkké a Mobilizační techniky 1,2,3
 • 1995 Bobath koncept pro hemiparetiky
 • 1998 The Open University Business School
 • 2000 S-E-T kurzy 1,2
 • 2006 S-E-T děti
 • 2006 - 2013 Neurac 1,2,3
 • 2012 Kurz vyjednávání
 • 2013 Kurz sportovní medicíny

Školení


 • 2000 Instruktor S-E-T basic level, level 1, level 2
 • 2004 Neurac instruktor 1
 • 2006 Neurac instruktor 2
 • 2012 Redcord Active instruktor
 • 2012 Redcord Sport instruktor
Volné pracovní místo - Praha 9 Černý most

Do rehabilitačního, tréninkového a vzdělávacího centra hledáme recepční

Klikněte pro více informací ...