Mgr. Alice Hamáčková

Vedoucí fyzioterapeut Redpoint Clinic CZ, Certified Neurac Provider, Certified Neurac Instruktor 1 a 2

V roce 1993 úspěšně ukončila studium na FTVS UK obor rehabilitace. V letech 1993-1998 pracovala jako fyzioterapeut ve FN Hradec Králové a následně pokračovala ve své privátní ordinaci. Od roku 1997 v léčbě chronické bolesti využívá v klinické praxi systém Redcord a principy obnovy neuromuskulární kontroly.

Od roku 2000 organizuje odborné kurzy a vzdělává fyzioterapeuty a lékaře v ČR a SR, přednáší na zahraničních konferencích. Je držitelkou certifikátu Certified Neurac Provider a Certified Neurac Instructor.

V roce 2006 založila nestátní zdravotnické zařízení Redpoint Clinic CZ, které působí v Praze a Hradci Králové, kde vede tým fyzioterapeutů.

Mgr. Miroslava Bugnerová

Fyzioterapeut Hradec Králové

V roce 2016 dokončila studium fyzioterapie na fakultě ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě. Předchozí studium absolvovala na fakultě Zdravotních věd Univerzity Palackého v Olomouci. Cvičení v aparátu Redcord se věnuje od roku 2014, po absolvování odborných kurzů metody Neurac 1 a 2 vedených Mgr. Alicí Hamáčkovou. Od roku 2016 je součástí týmu fyzioterapeutů v Redpoint Clinic CZ v Hradci Králové.

Mgr. Veronika Lorenčíková

Fyzioterapeut Praha

Magisterské studium v oboru fyzioterapie dokončila v roce 2016 na Slovenské zdravotnické univerzitě Bratislavě. Do Redpoint Clinic CZ nastoupila v dubnu 2017 po úspěšném dokončení vzdělání v metodě Neurac v úrovni 1 a 2. Po přibližně dvouměsíční praxi v pobočce v Hradci Králové se stala součástí týmu v Praze, kde poskytuje individuální terapii a vede několik skupin klientů v Medical i LTV programu.

Bc. Alice Pernicová

Fyzioterapeut, Hradec Králové

S Redpoint Clinic CZ spolupracuje od roku 2014 v rámci studijní praxe, kdy nastoupila studium Fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha. V roce 2017 úspěšně dokončila bakalářské studium a pokračuje ve studiu magisterském.

V současné době má dokončeno vzdělání v metodě Neurac v úrovni 1 a 2 a pod vedením Mgr. Alice Hamáčkové působí jako fyzioterapeut v Redpoint Clinic CZ v Hradci Králové.

Bc. Zdeňka Šimánková

Fyzioterapeut Hradec Králové

Studium fyzioterapie na VŠ Plzeň, o.p.s. zakončila státní zkouškou roku 2007. V Redpoint Clinic CZ pracuje od roku 2014, nejprve v Praze, aktuálně je součástí týmu fyzioterapeutů v Hradci Králové. S prací v Redcordu získává zkušenosti do roku 2004, je absolventkou vzdělání Neurac v úrovni 1 a 2.