Vzdělávání

Redpoint Clinic CZ je také vzdělávacím pracovištěm pro uživatele systému Redcord, který je unikátní nejenom svým vybavením, ale také vzdělávacími programy, určenými pro fyzioterapeuty, lékaře, trenéry, fitness instruktory a jiné profesionály.

Naší ambicí je zprostředkovat vhled do odborností jednotlivých přednášejících tak, aby péče o klienta s chronickými obtížemi, pacienta po úraze, amatérského či profesionálního sportovce, byla na maximální možné úrovni. Jsme přesvědčeni, že k úspěšné léčbě, prevenci i tréninku je zapotřebí synergie všech zúčastněných profesionálů.

Neurac® Course Program

Neurac® kurzy
jsou určeny pro fyzioterapeuty a ostatní certifikované profesionály z oblasti zdravotnictví, kteří mají vzdělání v oblasti anatomie, fyziologie a patologie...

Redcord Neurac® kurzy
Vám nabízí prostor pro získání praktických zkušeností, klinicky zajímavé případy, klinické vyšetření a přínosné diskuze s ostatními účastníky.

Redcord Active Course Program

Kurzy pro osobní trenéry, pilates instruktory, a další profesionály pracující v oblasti wellness a fitness s jednotlivci nebo malými skupinami. Redcord Active kurzy Vám nabízí prostor pro získání praktických zkušeností, zajímavé příklady z praxe a přínosné diskuze s ostatními účastníky.

Cviky jsou využívány pro:
• Zvýšení výkonnosti
• Stabilizační cvičení
• Prevenci zranění a rehabilitaci po zranění