Rychlý holky – soustředění Tenerife 2015

Atletická skupina Rychlý holky pod vedením trenérky Martiny Blažkové. Dva týdny fyzioterapeutické přípravy a tréningu ve spolupráci s Mgr. Alicí Hamáčkovou.     Ukázka cvičení pro horní část trupu s důrazem na pletenec ramenní – Jana Korešová cvičí už hodně dobrý level!