fbpx

Ceník

Ceník

Pro Redpoint Clinic CZ v Praze i Hradci Králové platí jednotný ceník služeb s výjimkou ceny Vstupního vyšetření, Medical – skupinových terapií a Zdravotního cvičení pro ženy.

Věnujte také, prosím, pozornost podmínkám pro rušení sjednaných termínů fyzioterapie, kdy individuální termíny lze bezplatně rušit nejpozději 1 pracovní den předem, abychom se mohli pokusit nahradit uvolněnou terapii a nabídnout ji jinému klientovi.

Doporučujeme využít předplacení kreditu, pro výrazné zjednodušení a zrychlení procesu placení při návštěvě kliniky. Kdykoli přitom můžete požádat recepci o zaslání přehledu čerpání kreditu.

Každá úhrada je u nás doprovázena účtenkou. Máte proto kdykoli přehled o svých návštěvách i jejich úhradách. Ze všech služeb odvádíme zákonné DPH ve výši 15% (21%).

Cvičební pomůcky Redcord nakoupíte zde.

Vstupní vyšetření a individuální terapie

Je základní součástí léčebného plánu. Součástí vyšetření je anamnéza, diagnostika příčin obtíží a Neurac Test.

 • Sjednané termíny jsou závazné a jejich bezplatné zrušení je možné nejpozději 1 pracovní den (24h) předem
 • Při pozdějším zrušení (jednostranné odstoupení ze strany klienta) je účtován stornopoplatek ve výši 75% z ceny sjednané služby, v případě neúčasti na sjednaném termínu bez zrušení je stornopoplatek v hodnotě ceny sjednané terapie.

Vstupní vyšetření Hradec Králové (maximální délka 55 min.)

1 800 Kč - 2 000 Kč

Vstupní vyšetření Praha (maximální délka 55 min.)

1 800 Kč - 2 500 Kč

Individuální terapie (55 min.)

800 Kč - 960 Kč

Individuální terapie (25 min.)

450 Kč - 540 Kč

Individuální terapie u Mgr. Hamáčkové_Hradec Králové (55 min.)

1 500 Kč

Individuální terapie u Mgr. Hamáčkové_Hradec Králové (25 min.)

900 Kč

Individuální terapie u Mgr. Hamáčkové_Praha (55 min.)

1 800 Kč

Individuální terapie u Mgr. Hamáčkové_Praha (25 min.)

900 Kč

Konzultace s neurochirurgem/spondylochirurgem

Konzultace potíží s páteří a případné zvážení možnosti chirurgické léčby. Konzultace probíhá formou posouzení zdravotní dokumentace, potíží pacienta, klinického nálezu, nálezů na RTG/CT/NMR vyšetřeních. Konzultace může trvat maximálně 55 min. včetně času, věnovaného zpracování zdravotní dokumentace a grafických nálezů ještě před samotným setkáním s pacientem.

 • Sjednané termíny jsou závazné a jejich bezplatné zrušení je možné nejpozději 1 pracovní den (24 hod.) předem
 • Při pozdějším zrušení (jednostranné odstoupení ze strany klienta) je účtován stornopoplatek ve výši 75% z ceny sjednané služby, v případě neúčasti na sjednaném termínu bez zrušení je stornopoplatek v hodnotě ceny sjednané terapie.
 • Na pobočce Praha prozatím tuto službu nenabízíme.

1 200 Kč

Medical – skupinová terapie (LTV)

Jedná se o sérii 5 cvičení po 55 min. dle individuálního cvičebního plánu. Terapie probíhá v malých skupinkách za podpory fyzioterapeuta. Účast v Medical terapii doporučuje fyzioterapeut na základě Neurac Testu a předchozích terapií.

 • Je součástí léčebného plánu
 • Tvorba Individuálního cvičebního plánu je součástí uvedené ceny
 • Skupina max 6 lidí
 • Sjednává se vždy cyklus po sobě jdoucích terapií, sjednané termíny jsou závazné.
 • Zrušení sjednaného termínu není možné, nevyčerpané termíny se neproplácí

Skupinová terapie Medical – LTV (5 x 55 min.)

2 500 Kč

Zdravotní cvičení pro ženy (LTV)

Zdravotní cvičení pro ženy je program 10 cvičení po 55 min., zaměřený na ženské zdraví. Jedná se o na sebe navzájem navazující sérii cvičení s individuálními i skupinovými prvky.

 • Cvičební plán je tvořen individuálně na základě Neurac Testu a vstupního vyšetření, které je podmínkou zařazení do tohoto programu
 • Je součástí léčebného plánu
 • Cvičí se v malých skupinkách o max. 6 účastnicích
 • Tvorba individuálního cvičebního plánu je součástí uvedené ceny
 • Vstupní vyšetření není zahrnuto v ceně
 • Cvičí se za asistence fyzioterapeutky
 • Sjednává se cyklus 10 po sobě jdoucích terapií, zrušení termínu není možné, nevyčerpané termíny se neproplácí

Zdravotní cvičení pro ženy Hradec Králové – LTV (10 x 55 min.)

3 600 Kč

Zdravotní cvičení pro ženy Praha – LTV (10 x 55 min.)

4 500 Kč

Zdravotní cvičení pro děti (LTV)

Zdravotní cvičení pro děti ve věku do 15 let pod vedením fyzioterapeutky je určeno pro děti s vadným držením těla a skoliózou. Jedná se o program na školní pololetí.

 • Cvičební plán je tvořen individuálně na základě Neurac Testu a vstupního vyšetření, které je podmínkou zařazení do tohoto programu
 • Je součástí léčebného plánu
 • Jednotlivé lekce jsou v délce 55 minut
 • Cvičí se v malých skupinkách o max. 8 účastnících
 • Tvorba individuálního cvičebního plánu je součástí ceny
 • Vstupní vyšetření není zahrnuto
 • V ceně programu je 50% sleva na 2 individuální terapie za účelem Neurac re-Testu a aktualizaci cvičebního plánu v průběhu pololetí. Individuální termíny retestu se sjednávají jednotlivě na recepci
 • Sjednává se cyklus skupinových cvičení na školní pololetí, zrušení termínu není možné, nevyčerpané termíny se neproplácí

Zdravotní cvičení pro děti (LTV)

5 500 Kč

Kondiční fyziotrénink Dospělí

Kondiční cvičení v závěsných systémech s vlastní vahou těla s individuálním dávkováním zátěže pro dlouhodobé udržení a zlepšení kondice klienta.

 • Cvičí se v počtu maximálně 12 cvičících
 • Lekce trvá 55 min.
 • Možnost i jednotlivých vstupů
 • Možnost zvýhodněného cvičení na zkoušku
 • Permanentka je nepřenosná
 • Místo v kondiční skupině prosíme rezervujte dostatečně předem
 • Nevyčerpané termíny se neproplácí

TYP vstupenky

Cena

Cena / lekci
při maximálním využití permanentky*

Kondice na zkoušku (max. 1 x na osobu)

100 Kč

Jednotlivé vstupné

200 Kč

Permanentka 1 měsíc

720 Kč

180 Kč

*Uvedená cena je orientační při 1 vstupu týdně po dobu platnosti permanentky po odečtení předpokládaných státních svátků či celozávodních dovolených.

Kondice na zkoušku
(max. 1 x na osobu)

100 Kč

Jednotlivé vstupné

240 Kč

Permanentka na 3 měsíce

2 400 Kč

Permanentka na 3 měsíce
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

100 Kč

Permanentka na 6 měsíců

4 320 Kč

Permanentka na 6 měsíců
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

90 Kč

Permanentka na 12 měsíců

8 000 Kč

Permanentka na 12 měsíců
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

80 Kč

*Uvedená cena je orientační při 2 vstupech týdně po dobu platnosti permanentky po odečtení předpokládaných státních svátků či celozávodních dovolených.

Kondiční fyziotrénink Senioři

Kondiční cvičení v závěsných systémech s vlastní vahou těla s individuálním dávkováním zátěže pro dlouhodobé udržení a zlepšení kondice klienta. Součástí cvičení pro seniory je cvičení pro zlepšení rovnováhy.

 • Doporučujeme pro klienty nad 65 let
 • Cvičí se v počtu maximálně 12 cvičících
 • Frekvence cvičení 1 x týdně, jednotlivé lekce jsou v délce 55 min.
 • Místo v kondiční skupině prosíme rezervujte dostatečně předem
 • Nevyčerpané termíny se neproplácí

TYP vstupenky

Cena

Cena / lekci
při 1 vstupu týdně*

Jednotlivý vstup_Hradec Králové

120 Kč

Jednotlivý vstup_Praha

150 Kč

Kondice na zkoušku
(max. 1 x na osobu)

100 Kč

Jednotlivé vstupné

120 Kč

Permanentka na 3 měsíce

1 200 Kč

Permanentka na 3 měsíce
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

100 Kč

Permanentka na 6 měsíců

2 160 Kč

Permanentka na 6 měsíců
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

90 Kč

Permanentka na 12 měsíců

4 000 Kč

Permanentka na 12 měsíců
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

80 Kč

*Uvedená cena je orientační při 1 vstupu týdně po dobu platnosti permanentky po odečtení předpokládaných státních svátků či celozávodních dovolených.

Kondiční fyziotrénink Děti

Kondiční cvičení v závěsných systémech s vlastní vahou těla s individuálním dávkováním zátěže pro dlouhodobé udržení a zlepšení kondice klienta. Dětské cvičení je zábavnou formou s prvky lability, rozvojem rovnováhy, správného držení těla i kondice.

 • Cena již od 92 Kč/lekci vč. DPH při permanentce na celý školní rok!
 • Cvičí se v počtu maximálně 12 cvičících
 • Frekvence cvičení 1 x týdně, jednotlivé lekce jsou v délce 55 min.
 • Možnost i jednotlivých vstupů bez nutnosti nákupu permanentky
 • Možnost zvýhodněného cvičení na zkoušku
 • Permanentka je nepřenosná
 • Místo v kondiční skupině není nutné nákupem permanentky rezervovat
 • Permanentku je možné zakoupit i v průběhu pololetí/školního roku, bude odečtena přiměřená část ušlého období
 • Nevyčerpané termíny se neproplácí

TYP PERMANENTKY

POLOLETÍ
(ZÁŘÍ – LEDEN nebo ÚNOR – ČERVEN)

ŠKOLNÍ ROK
(ZÁŘÍ – ČERVEN)

Kondice na zkoušku (max. 1 x na osobu)

100 Kč

Jednotlivé vstupné

120 Kč

Cena

1 900 Kč

3 500 Kč

Objednání

do 31. ledna

do 30. června

Kondice na zkoušku
(max. 1 x na osobu)

100 Kč

Jednotlivé vstupné

120 Kč

POLOLETÍ
(ZÁŘÍ – LEDEN nebo ÚNOR – ČERVEN)

1 900 Kč

POLOLETÍ – OBJEDNÁNÍ
(ZÁŘÍ – LEDEN nebo ÚNOR – ČERVEN)

do 31. ledna

ŠKOLNÍ ROK
(ZÁŘÍ – ČERVEN)

3 500 Kč

ŠKOLNÍ ROK – OBJEDNÁNÍ
(ZÁŘÍ – ČERVEN)

do 30. června

*Uvedená cena je orientační při 2 vstupech týdně po dobu platnosti permanentky po odečtení předpokládaných státních svátků či celozávodních dovolených.

Osobní cvičební plán

Je určený pro klienty, kteří mají zájem o samostatné cvičení na základě cvičebního plánu. Cvičební plán je vytvořen na základě individuální terapie a Neurac Testu (není v ceně). Osobní cvičební plán zasíláme e-mailem klientovi do 3 dnů formou interaktivního pdf dokumentu e-mailem, s odkazem na ukázková videa jednotlivých cviků

Osobní cvičební plán

550 Kč

Tejping

Tejp může být aplikován v rámci individuální terapie po zvážení fyzioterapeutem. Jedná se o poplatek za spotřebu tejpovacího materiálu. Využíváme tejpy Kine-max.

Tejping (1 cm)

3 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

Pořízení výpisu, zpracování, vytištění a odeslání k rukám klienta. Výpisy ze zdravotní dokumentace zasíláme výhradně na adresu klienta.

Výpis ze zdravotní dokumentace

500 Kč

SLEVY A ZVÝHODNĚNÍ

 • při jednorázovém dobití kreditu v minimální hodnotě 20 000 Kč BONUS 5% navíc z celkové částky výše kreditu

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • ceny jsou uvedeny včetně DPH
 • úhrada je možná hotově nebo platební kartou nejpozději v momentě čerpání
 • KREDIT
  • klient může složit na účet kredit ve výši dle svého uvážení
  • kredit může sdílet i skupina (rodina, tým)
  • v případě, že klient projeví žádost o vrácení kreditu nejpozději do 24 měsíců od posledního čerpání, bude mu kredit v celé výši vrácen na sjednaný bankovní účet
  • nespotřebovaný zůstatek kreditu po 24 měsících od posledního čerpání propadá ve prospěch poskytovatele
 • Stornopoplatek
  • = smluvní sankce za jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany klienta
  • u individuálních terapií je bezplatné zrušení sjednaného termínu možné nejpozději 1 pracovní den předem. Při pozdějším zrušení termínu je klient povinen uhradit stornopoplatek ve výši 75% z ceny sjednané služby, v případě nezrušeného a nenavštíveného termínu činí stornopoplatek 100% z ceny sjednané terapie

VĚRNOSTNÍ PROGRAMY

 • Akcetpujeme následující věrnostní poukázky či platební karty:
  • Sodexo Flexi Pass Card
  • Sodexo poukazy Flexi pass, Dárkový pass, Relax pass, Bonus pass a Focuss pass
  • Gallery Beta karty
  • Edenred Compliment, Multi, Sport & Kultura, Medica a Benefit Card.
 • Výše uvedené karty a poukázky lze použít pouze při dobíjení kreditu v minimální hodnotě 5 000 Kč. V případě vrácení kreditu dobitého poukázkami, bude klientovi stržen manipulační poplatek ve výši 10%, uhrazený uvedeným společnostem v momentě akceptace jejich poukázek.
Vážené klientky, vážení klienti,
chtěli bychom vám oznámit, že od 1.2. 2022 jsme uzavřeli kliniku v Praze. Momentálně nás najdete pouze na klinice v Hradci Králové.
Pokud budete mít nějaké otázky, kontaktujte nás na recepce@redpoint-clinic.cz.
Kliniku v Praze chceme znovu otevřít. O místě a termínu vás budeme informovat hned, jak to bude možné.
Děkujeme za pochopení
Tým Redpoint Clinic CZ

red point logo