fbpx

Ceník

Ceník

Pro Redpoint Clinic CZ v Praze i Hradci Králové platí jednotný ceník služeb s výjimkou ceny Vstupního vyšetření, Medical – skupinových terapií a Zdravotního cvičení pro ženy.

Věnujte také, prosím, pozornost podmínkám pro rušení sjednaných termínů fyzioterapie, kdy individuální termíny lze bezplatně rušit nejpozději 1 pracovní den předem, abychom se mohli pokusit nahradit uvolněnou terapii a nabídnout ji jinému klientovi.

Doporučujeme využít předplacení kreditu, pro výrazné zjednodušení a zrychlení procesu placení při návštěvě kliniky. Kdykoli přitom můžete požádat recepci o zaslání přehledu čerpání kreditu.

Každá úhrada je u nás doprovázena účtenkou. Máte proto kdykoli přehled o svých návštěvách i jejich úhradách. Ze všech služeb odvádíme zákonné DPH ve výši 15% (21%).

Cvičební pomůcky Redcord nakoupíte zde.

Vstupní vyšetření a individuální terapie

Je základní součástí léčebného plánu. Součástí vyšetření je anamnéza, diagnostika příčin obtíží a Neurac Test.

 • Sjednané termíny jsou závazné a jejich bezplatné zrušení je možné nejpozději 1 pracovní den (24h) předem
 • Při pozdějším zrušení (jednostranné odstoupení ze strany klienta) je účtován stornopoplatek ve výši 75% z ceny sjednané služby, v případě neúčasti na sjednaném termínu bez zrušení je stornopoplatek v hodnotě ceny sjednané terapie.

Vstupní vyšetření Hradec Králové (maximální délka 55 min.)

1 500 Kč

Vstupní vyšetření Praha (maximální délka 55 min.)

1 800 Kč

Individuální terapie (25 min.)

450 Kč

Individuální terapie (55 min.)

800 Kč

Individuální terapie u Mgr. Hamáčkové (25 min.)

800 Kč

Individuální terapie u Mgr. Hamáčkové (55 min.)

1 200 Kč

Konzultace s neurochirurgem/spondylochirurgem

Konzultace potíží s páteří a případné zvážení možnosti chirurgické léčby. Konzultace probíhá formou posouzení zdravotní dokumentace, potíží pacienta, klinického nálezu, nálezů na RTG/CT/NMR vyšetřeních. Konzultace může trvat maximálně 55 min. včetně času, věnovaného zpracování zdravotní dokumentace a grafických nálezů ještě před samotným setkáním s pacientem.

 • Sjednané termíny jsou závazné a jejich bezplatné zrušení je možné nejpozději 1 pracovní den (24 hod.) předem
 • Při pozdějším zrušení (jednostranné odstoupení ze strany klienta) je účtován stornopoplatek ve výši 75% z ceny sjednané služby, v případě neúčasti na sjednaném termínu bez zrušení je stornopoplatek v hodnotě ceny sjednané terapie.
 • Na pobočce Praha prozatím tuto službu nenabízíme.

1 200 Kč

Medical – skupinová terapie (LTV)

Jedná se o sérii 5 cvičení po 55 min. dle individuálního cvičebního plánu. Terapie probíhá v malých skupinkách za podpory fyzioterapeuta. Účast v Medical terapii doporučuje fyzioterapeut na základě Neurac Testu a předchozích terapií.

 • Je součástí léčebného plánu
 • Tvorba Individuálního cvičebního plánu je součástí uvedené ceny
 • Skupina max 6 lidí
 • Sjednává se vždy cyklus po sobě jdoucích terapií, sjednané termíny jsou závazné.
 • Zrušení sjednaného termínu není možné, nevyčerpané termíny se neproplácí

Skupinová terapie Medical – LTV (5 x 55 min.)

2 250 Kč

Zdravotní cvičení pro ženy (LTV)

Zdravotní cvičení pro ženy je program 10 cvičení po 55 min., zaměřený na ženské zdraví. Jedná se o na sebe navzájem navazující sérii cvičení s individuálními i skupinovými prvky.

 • Cvičební plán je tvořen individuálně na základě Neurac Testu a vstupního vyšetření, které je podmínkou zařazení do tohoto programu
 • Je součástí léčebného plánu
 • Cvičí se v malých skupinkách o max. 6 účastnicích
 • Tvorba individuálního cvičebního plánu je součástí uvedené ceny
 • Vstupní vyšetření není zahrnuto v ceně
 • Cvičí se za asistence fyzioterapeutky
 • Sjednává se cyklus 10 po sobě jdoucích terapií, zrušení termínu není možné, nevyčerpané termíny se neproplácí

Zdravotní cvičení pro ženy Hradec Králové – LTV (10 x 55 min.)

3 600 Kč

Zdravotní cvičení pro ženy Praha – LTV (10 x 55 min.)

4 500 Kč

Zdravotní cvičení pro děti (LTV)

Zdravotní cvičení pro děti ve věku do 15 let pod vedením fyzioterapeutky je určeno pro děti s vadným držením těla a skoliózou. Jedná se o program na školní pololetí.

 • Cvičební plán je tvořen individuálně na základě Neurac Testu a vstupního vyšetření, které je podmínkou zařazení do tohoto programu
 • Je součástí léčebného plánu
 • Jednotlivé lekce jsou v délce 55 minut
 • Cvičí se v malých skupinkách o max. 8 účastnících
 • Tvorba individuálního cvičebního plánu je součástí ceny
 • Vstupní vyšetření není zahrnuto
 • V ceně programu je 50% sleva na 2 individuální terapie za účelem Neurac re-Testu a aktualizaci cvičebního plánu v průběhu pololetí. Individuální termíny retestu se sjednávají jednotlivě na recepci
 • Sjednává se cyklus skupinových cvičení na školní pololetí, zrušení termínu není možné, nevyčerpané termíny se neproplácí

Zdravotní cvičení pro děti (LTV)

5 000 Kč

Kondiční fyziotrénink Dospělí

Kondiční cvičení v závěsných systémech s vlastní vahou těla s individuálním dávkováním zátěže pro dlouhodobé udržení a zlepšení kondice klienta.

 • Ceny již od 80 Kč/lekci vč. DPH!
 • Cvičí se v počtu maximálně 12 cvičících
 • Lekce trvá 55 min.
 • Možnost i jednotlivých vstupů
 • Možnost zvýhodněného cvičení na zkoušku
 • Platnost permanentky až na 2 vstupy týdně, permanentka je nepřenosná
 • Místo v kondiční skupině prosíme rezervujte dostatečně předem
 • Nevyčerpané termíny se neproplácí

TYP vstupenky

Cena

Cena / lekci
při maximálním využití permanentky*

Kondice na zkoušku (max. 1 x na osobu)

100 Kč

Jednotlivé vstupné

240 Kč

Permanentka 3 měsíce

2 400 Kč

100 Kč

Permanentka 6 měsíců

4 320 Kč

90 Kč

Permanentka 12 měsíců

8 000 Kč

80 Kč

*Uvedená cena je orientační při 2 vstupech týdně po dobu platnosti permanentky po odečtení předpokládaných státních svátků či celozávodních dovolených.

Kondice na zkoušku
(max. 1 x na osobu)

100 Kč

Jednotlivé vstupné

240 Kč

Permanentka na 3 měsíce

2 400 Kč

Permanentka na 3 měsíce
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

100 Kč

Permanentka na 6 měsíců

4 320 Kč

Permanentka na 6 měsíců
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

90 Kč

Permanentka na 12 měsíců

8 000 Kč

Permanentka na 12 měsíců
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

80 Kč

*Uvedená cena je orientační při 2 vstupech týdně po dobu platnosti permanentky po odečtení předpokládaných státních svátků či celozávodních dovolených.

Kondiční fyziotrénink Senioři

Kondiční cvičení v závěsných systémech s vlastní vahou těla s individuálním dávkováním zátěže pro dlouhodobé udržení a zlepšení kondice klienta. Součástí cvičení pro seniory je cvičení pro zlepšení rovnováhy.

 • Doporučujeme pro klienty nad 65 let
 • Cena již od 80 Kč/lekci vč. DPH!
 • Cvičí se v počtu maximálně 12 cvičících
 • Frekvence cvičení 1 x týdně, jednotlivé lekce jsou v délce 55 min.
 • Možnost i jednotlivých vstupů bez nutnosti nákupu permanentky
 • Možnost zvýhodněného cvičení na zkoušku
 • Permanentka je nepřenosná
 • Místo v kondiční skupině prosíme rezervujte dostatečně předem
 • Nevyčerpané termíny se neproplácí

TYP vstupenky

Cena

Cena / lekci
při 1 vstupu týdně*

Kondice na zkoušku (max. 1 x na osobu)

100 Kč

Jednotlivé vstupné

120 Kč

Permanentka 3 měsíce

1 200 Kč

100 Kč

Permanentka 6 měsíců

2 160 Kč

90 Kč

Permanentka 12 měsíců

4 000 Kč

80 Kč

*Uvedená cena je orientační při 1 vstupu týdně po dobu platnosti permanentky po odečtení předpokládaných státních svátků či celozávodních dovolených.

Kondice na zkoušku
(max. 1 x na osobu)

100 Kč

Jednotlivé vstupné

120 Kč

Permanentka na 3 měsíce

1 200 Kč

Permanentka na 3 měsíce
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

100 Kč

Permanentka na 6 měsíců

2 160 Kč

Permanentka na 6 měsíců
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

90 Kč

Permanentka na 12 měsíců

4 000 Kč

Permanentka na 12 měsíců
(Cena / lekci při maximálním využití permanentky*)

80 Kč

*Uvedená cena je orientační při 1 vstupu týdně po dobu platnosti permanentky po odečtení předpokládaných státních svátků či celozávodních dovolených.

Kondiční fyziotrénink Děti

Kondiční cvičení v závěsných systémech s vlastní vahou těla s individuálním dávkováním zátěže pro dlouhodobé udržení a zlepšení kondice klienta. Dětské cvičení je zábavnou formou s prvky lability, rozvojem rovnováhy, správného držení těla i kondice.

 • Cena již od 92 Kč/lekci vč. DPH při permanentce na celý školní rok!
 • Cvičí se v počtu maximálně 12 cvičících
 • Frekvence cvičení 1 x týdně, jednotlivé lekce jsou v délce 55 min.
 • Možnost i jednotlivých vstupů bez nutnosti nákupu permanentky
 • Možnost zvýhodněného cvičení na zkoušku
 • Permanentka je nepřenosná
 • Místo v kondiční skupině není nutné nákupem permanentky rezervovat
 • Permanentku je možné zakoupit i v průběhu pololetí/školního roku, bude odečtena přiměřená část ušlého období
 • Nevyčerpané termíny se neproplácí

TYP PERMANENTKY

POLOLETÍ
(ZÁŘÍ – LEDEN nebo ÚNOR – ČERVEN)

ŠKOLNÍ ROK
(ZÁŘÍ – ČERVEN)

Kondice na zkoušku (max. 1 x na osobu)

100 Kč

Jednotlivé vstupné

120 Kč

Cena

1 900 Kč

3 500 Kč

Objednání

do 31. ledna

do 30. června

Kondice na zkoušku
(max. 1 x na osobu)

100 Kč

Jednotlivé vstupné

120 Kč

POLOLETÍ
(ZÁŘÍ – LEDEN nebo ÚNOR – ČERVEN)

1 900 Kč

POLOLETÍ – OBJEDNÁNÍ
(ZÁŘÍ – LEDEN nebo ÚNOR – ČERVEN)

do 31. ledna

ŠKOLNÍ ROK
(ZÁŘÍ – ČERVEN)

3 500 Kč

ŠKOLNÍ ROK – OBJEDNÁNÍ
(ZÁŘÍ – ČERVEN)

do 30. června

*Uvedená cena je orientační při 2 vstupech týdně po dobu platnosti permanentky po odečtení předpokládaných státních svátků či celozávodních dovolených.

Osobní cvičební plán

Je určený pro klienty, kteří mají zájem o samostatné cvičení na základě cvičebního plánu. Cvičební plán je vytvořen na základě individuální terapie a Neurac Testu (není v ceně). Osobní cvičební plán zasíláme e-mailem klientovi do 3 dnů formou interaktivního pdf dokumentu e-mailem, s odkazem na ukázková videa jednotlivých cviků

Osobní cvičební plán

500 Kč

Tejping

Tejp může být aplikován v rámci individuální terapie po zvážení fyzioterapeutem. Jedná se o poplatek za spotřebu tejpovacího materiálu. Využíváme tejpy Kine-max.

Tejping (1 cm)

3 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

Pořízení výpisu, zpracování, vytištění a odeslání k rukám klienta. Výpisy ze zdravotní dokumentace zasíláme výhradně na adresu klienta.

Výpis ze zdravotní dokumentace

200 Kč

Zvýhodněné balíčky

Osobní cvičební plán na doma (s Redcord mini®)

Je určený pro klienty, kteří mají zájem o dlouhodobé cvičení doma. Cvičební plán je vytvořen na základě individuální terapie a Neurac Testu (není součástí ceny). Osobní cvičební plán zasíláme e-mailem klientovi do 3 dnů.
 
Zvýhodnění je 250 Kč.
 
Součástí balíčku je:
 • Vytvoření cvičebního plánu a zaslání interaktivního pdf dokumentu e-mailem, s odkazem na ukázková videa jednotlivých cviků
 • Individuální kontrolní terapie 25 min. doporučená do 14 dnů po obdržení cvičebního plánu pro zacvičení pod vedením fyzioterapeuta
 • Individuální kontrolní terapie 55 min. za účelem Neurac reTestu a aktualizace cvičebního plánu, doporučená po 2 měsících
 • Zapůjčení sady Redcord mini® včetně nezbytného příslušenství dle doporučení fyzioterapeuta na 2 měsíce*
 • Sleva 15% pro zakoupení nového Redcord mini®, příslušenství a balančních pomůcek na recepci Redpoint Clinic CZ

Osobní cvičební plán na doma s Redcord mini®*

2 500 Kč

Osobní cvičební plán na doma bez Redcord mini®

1 500 Kč

SLEVY A ZVÝHODNĚNÍ

 • při jednorázovém dobití kreditu v minimální hodnotě 20 000 Kč BONUS 5% navíc z celkové částky výše kreditu

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • ceny jsou uvedeny včetně DPH
 • úhrada je možná hotově nebo platební kartou nejpozději v momentě čerpání
 • KREDIT
  • klient může složit na účet kredit ve výši dle svého uvážení
  • kredit může sdílet i skupina (rodina, tým)
  • v případě, že klient projeví žádost o vrácení kreditu nejpozději do 24 měsíců od posledního čerpání, bude mu kredit v celé výši vrácen na sjednaný bankovní účet
  • nespotřebovaný zůstatek kreditu po 24 měsících od posledního čerpání propadá ve prospěch poskytovatele
 • Stornopoplatek
  • = smluvní sankce za jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany klienta
  • u individuálních terapií je bezplatné zrušení sjednaného termínu možné nejpozději 1 pracovní den předem. Při pozdějším zrušení termínu je klient povinen uhradit stornopoplatek ve výši 75% z ceny sjednané služby, v případě nezrušeného a nenavštíveného termínu činí stornopoplatek 100% z ceny sjednané terapie

VĚRNOSTNÍ PROGRAMY

 • Akcetpujeme následující věrnostní poukázky či platební karty:
  • Sodexo Flexi Pass Card
  • Sodexo poukazy Flexi pass, Dárkový pass, Relax pass, Bonus pass a Focuss pass
  • Gallery Beta karty
  • Edenred Compliment, Multi, Sport & Kultura, Medica a Benefit Card.
 • Výše uvedené karty a poukázky lze použít pouze při dobíjení kreditu v minimální hodnotě 5 000 Kč. V případě vrácení kreditu dobitého poukázkami, bude klientovi stržen manipulační poplatek ve výši 10%, uhrazený uvedeným společnostem v momentě akceptace jejich poukázek.
Vážené klientky, vážení klienti,
 
Rádi bychom Vám oznámili, že naše kliniky jsou stále v provozu. V souladu s nařízením vlády jsme ale nuceni v tuto chvíli pozastavit veškeré skupinové lekce – Medical. Dodržujeme všechna nařízení i doporučené postupy a nadále se budeme snažit Vám poskytnout plnohodnotné individuální terapie. Všechna kondiční cvičení jsou zatím do odvolání zrušena.
 
Konktakty pro objednání najdete ZDE.
 
Vážíme si Vaší přízně!
 
 Váš tým Redpoint Clinic CZ