fbpx

Fyzioterapie

Principy fyzioterapie v Redpoint Clinic CZ

 • Fyzioterapie Neurac je vhodná pro dospělé, děti i seniory
 • Léčíme na základě precizní diagnostiky, jdeme po příčině
 • Pomocí Neurac Testu® nejdeme nejslabší článek a ohodnotíme míru porušení funkce
 • Odděleně diagnostikujeme funkci povrchových svalových zřetězení i lokální motorické kontroly
 • Záda nemasírujeme, ale cvičíme
 • Účinně odstraňujeme bolest cvičením, dokážeme oddělit pohyb od bolesti a ovlivnit tak celkovou koordinoaci pohybu
 • Léčíme chronickou bolest, poúrazové i pooperační stavy
 • Není špatný cvik, ale špatně provedený nebo špatně naordinovaný

Naším cílem je efektivní a  měřitelné zlepšení stavu klienta a jeho rychlý návrat k plnohodnotnému fungování.

Využíváme unikátní a velmi efektivní léčebnou metodu Neurac®.

Fyzioterapie Alice Hamáčková

V čem vám pomůžeme?

 • Chronická bolest
 • Úrazy
 • Pooperační rehabilitace 
 • Prevence

Více informací →

Vadné držení těla, skolióza, ploché nohy, koordinační poruchy

Více informací →

Efektivní cvičení s vlastní vahou, rozvoj koordinace, stability a síly

Více informací →

Pohyblivost, kondice, rovnováha, snížení bolesti, posílení svalů

Více informací →

Funkční síla, koordinace, prevence zranění, eliminace slabých článků

Jak to u nás probíhá?

 • Komplexní kineziologický rozbor
 • Neurac test
 • Nalezení příčin obtíží a možností jejich odstranění

Více informací →

 • Léčba sestavená na základě Neurac testu
 • Obvykle 30 minutové individuální terapie
 • Odstranění bolesti a obtíží, zlepšení pohybu

Více informací →

 • Hodinový trénink v malých skupinkách
 • Osobní plán cviků
 • Zafixování pohybových vzorců

Více informací →

 • Skupinové cvičení pod dohledem fyzioterapeuta
 • Alternativně Domácí cvičební plán
 • Rozvíjení kondice a správných pohybových vzorců

Více informací →

 • Dlouhodobé udržení dosažených výsledků terapie
 • Rozšíření tréninkových možností
 • Samostatné cvičení bez přítomnosti terapeuta

Více informací →

NEURomusculární ACtivace

Mgr. Alice Hamáčková - fyzioterapie

Neurac® je unikátní léčebná metoda pocházející z Norska, založená na více než 20 leté zkušenosti z oblasti fyzioterapie, výzkumu a dalších oborů medicíny. Diagnostika, kvantifikovaná Neurac testem, je velmi účinná u klientů s chronickou bolestí různých částí těla.

Je charakterizována:

 • Cvičením s vlastní vahou těla
 • Cvičením ve všech rovinách (cvičíme i dávkované rotace)
 • Cvičení v labilním prostředí lana
 • Přesným dávkováním cviků dle Neurac testu

Léčba je velmi vhodná u pacientů s chronickou bolestí a obtížemi pohybového aparátu, u dětí, dospělých i seniorů.

Metoda je velmi efektivní, protože řeší bolest i porušenou funkci svalových zřetězení.

Vstupní vyšetření a NEURAC® Test

Mgr. Alice Hamáčková lokální nastavení Neurac

Počátkem naší fyzioterapie je pokaždé precizní vstupní vyšetření. Součástí vyšetření je posouzení anamnézy, funkční testování a vždy Neurac Test.

Neurac Test zahrnuje test lokální motorické kontroly a test myofasciálních zřetězení.

Následně na jeho základě sestavujeme individuální plán terapie s vybranými cviky s přesným dávkováním a obtížností.

Neurac Test 

 • umožňuje přesné nalezení slabého článku
 • je vstupním i kontrolním objektivním a přenositelným protokolem – i vy jasně víte, jak na tom jste a jak probíhá následné zlepšení
 • znázorňuje deficity, dysbalance, bolesti i stranové rozdíly
 • je připraven pro různé oblasti těla

Individuální terapie

Mgr. Alice Pernicová - individuální fyzioterapie Neurac

Individuální léčebná terapie navazuje na výsledky Neurac Testu a definovaného plánu terapie. 

Obvykle se jedná o:

 • 30 minutové terapie
 • 2-3x týdně
 • po dobu několika týdnů

Většina klientů cítí výraznou úlevu již při počátečním nastavení během první terapie. Je to dáno tím, že tělo se dostane do správné a přirozené polohy bez předchozích přetížení. Dlouhodobé zlepšení přichází v průběhu prvních týdnů terapie.

Pokud slabé články nejsou odstraněny a léčba by nebyla úspěšná (nepostupuje dle předpokladů), navrhujeme co nejdříve spolupráci s dalšími lékaři specialisty.

Skupinová terapie Medical

Medical - skupinová terapie

Medical – skupinová terapie navazuje na intenzivní individuální terapii. Rozhodnutí o tom, kdy je správný čas pro tuto formu léčby je v kompetenci fyzioterapeuta a obvykle je zařazeno v okamžiku, kdy je klient zcela bez bolesti a správným způsobem zvládá cvičení s vlastní vahou.

 • 55 minutové terapie
 • 1 – 2 x týdně
 • malé skupinky s individuálním plánem cviků a pečlivou supervizí fyzioterapeuta

Po úspěšném dokončení terapie Medical je klient ve stavu, kdy může bez obav a omezení, vykonávat běžné pohybové aktivity.

Pro zajištění návazného procvičování celého těla doporučujeme některý z programů Kondičního cvičení ve skupině nebo individuálně v prostředí domova.

Komu je naše fyzioterapeutická léčba určena?

Naše služby nejsou věkem omezeny.

Díky vyšetření jsme schopni vybrat cviky a sestavit individuální cvičení na míru přímo pro klienta.
To znamená tak, aby zatížení a obtížnost přesně odpovídala schopnostem a věku pacienta.

Léčba dospělých

U dospělých klientů se setkáváme se širokou škálou obtíží. Léčíme klienty všech věkových kategorií:

 • S chronickou bolestí pohybového aparátu: bolesti zad, kyčlí, krku, hlavy, ramen …
 • Poúrazová fyzioterapie (po zlomeninách a podvrtnutích kolen, ramen, autonehody – whiplash)
 • Před operační a pooperační fyzioterapie (zacvičení pacientů před operací, návrat do normálnícho pohybových aktivit a obnovení funkce pohybového aparátu)
 • Prevence – kontrola funkce pohybového aparátu u různých druhů přetížení např.:
  • Dlouhodobé setrvání ve statických pozicích – sed a stoj (prodavači, řidiči, administrativa)
  • Těžká fyzická práce
  • Nedostatek pohybové aktivity (ICHS, obezita, snížená odolnost proti stresu a pod.)

Léčba dětí

Léčba dětí je, stejně jako v případě dospělých, založena na precizní diagnostice a nalezení příčin obtíží.
Správný vývoj dětského pohybového aparátu je zásadní pro zdraví v dospělosti a rozvoj případných sportovních aktivit se správným a zdravým dopadem na organizmus.
Zaměřujeme se mimo jiné na:
 • Terapii dětí s chronickou bolestí (zad, hlavy, krku, nohou, kolen …)
 • Terapii dětí s poruchami koordinace
 • Asymetrické držení trupu (skolióza)
 • Vadné držení těla (odstáté lopatky, prohnutá záda, ploché nohy, a pod.)
Pro zlepšení kondice a fyzického stavu dětí nabízíme Kondiční cvičení pro děti  a Zdravotní cvičení pro děti, zaměřené na odstraňování skoliózy. Tyto programy poskytujeme na základě půlročních a ročních permanentek.

Program pro ženy

Fyzioterapie Alice Hamáčková

Péče o ženské zdraví

Každé tělo je jiné a každá obtíž může mít jinou příčinu, a proto nenabízíme univerzální řešení, ale zcela individuální přístup.

Program pro ženy začíná přednáškou Mgr. Alice Hamáčkové Intimní ženské otázky a jejich aktivní řešení.

Zájemkyním o cvičení zaměřené na ženské otázky nabízíme Vstupní vyšetření, jehož součástí je Neurac test a pohovor s fyzioterapeutkou. Vyšetříme svaly oblasti zad a pánve a případně další specifické testy, které se správnou funkcí pánevního dna významně souvisí.

Osobní cvičební plán je sestaven na základě vstupních testů a cvičit jej budete v rámci Medical tréninku pro ženy, kde v malé, uzavřené skupince posílíte potřebné svalové skupiny, za podpory fyzioterapeutky.

 • Existuje souvislost mezi funkcí pánevního dna, schopností otěhotnět, bolestivými syndromy pánve po porodu, bolestivou menstruací, inkontinencí nebo uspokojením v sexu?
 • Porucha funkce pánevního dna je příčinou nebo následkem ženských obtíží?
 • Existuje souvislost mezi pohybovou aktivitou a správnou funkcí pánevního dna?
 • Má držení těla vliv na bolesti při menstruaci?
 • Proč je pohybová aktivita ženy již od porodu klíčová pro budoucí průběh klimakteria?
 • Jaká je optimální forma a objem pohybové aktivity s ohledem na obtíže a věk?

Redcord® je spojnice mezi fitness, zdravotní péčí a sportovním výkonem. Překlenuje mezeru mezi výkonově orientovaným tréninkem a rehabilitací po zranění a je charakteristický svým uceleným přístupem. Jádrem konceptu jsou pečlivě navržená cvičení s použitím vlastní tělesné hmotnosti jako odporu. Své výsledky přináší díky unikátní směsi aplikovaného vědeckého poznání (Neurac®), patentovaného zařízení a poradenství certifikovaných profesionálů.

Více informací o systému Redcord najdete na našem webu Redcord.cz

Pokud máte zájem zakoupit vybavení Redcord, naštivte e-shop.