Fyzioterapie

V diagnostice využíváme znalostí různých postupů z oblasti fyzioterapie, ortopedie, neurologie, tělovýchovného lékařství atd. Standartní součástí vyšetření je funkční vyšetření NEURAC Testem. Cílem vyšetření je nalezení slabého článku ve funkci pohybového aparátu a ohodnocení (obodování) porušené funkce. Testujeme funkce svalových zřetězení (tedy svaly na povrchu těla) a jejich vliv na obtíže klienta a taktéž vyšetřujeme „lokální motorickou kontrolu“. Tedy funkci svalů stabilizovat jednotlivé části páteře (svaly většinou uložené v hloubce, v blízkosti kloubů, které ovlivňují).

Profesionální služby poskytujeme ve vlastních moderních klinikách v lokalitách Praha 9, Černý most a Hradec Králové

 

V čem vám pomůžeme?

 • Chronická bolest
 • Úrazy
 • Pooperační rehabilitace 
 • Prevence

Více informací →

Vadné držení těla, skolióza, ploché nohy, koordinační poruchy

Více informací →

Efektivní cvičení s vlastní vahou, rozvoj koordinace, stability a síly

Více informací →

Pohyblivost, kondice, rovnováha, snížení bolesti, posílení svalů

Více informací →

Funkční síla, koordinace, prevence zranění, eliminace slabých článků

Jak to u nás probíhá?

 • Komplexní kineziologický rozbor
 • Neurac test
 • Nalezení příčin obtíží a možností jejich odstranění
 • Léčba sestavená na základě Neurac testu
 • Obvykle 30 minutové individuální terapie
 • Odstranění bolesti a obtíží, zlepšení pohybu

Více informací →

 • Hodinový trénink v malých skupinkách
 • Osobní plán cviků
 • Zafixování pohybových vzorců
 • Skupinové cvičení pod dohledem fyzioterapeuta
 • Alternativně Domácí cvičební plán
 • Rozvíjení kondice a správných pohybových vzorců

Více informací →

 • Dlouhodobé udržení dosažených výsledků terapie
 • Rozšíření tréninkových možností
 • Samostatné cvičení bez přítomnosti terapeuta

Více informací →

Komu je naše fyzioterapeutická léčba určena?

Naše služby nejsou věkem omezeny.

Díky vyšetření jsme schopni vybrat cviky a sestavit individuální cvičení na míru přímo pro klienta.
To znamená tak, aby zatížení a obtížnost přesně odpovídala schopnostem a věku pacienta.

Léčebná metoda NEURAC

Co je Neurac?

NEURomusculární ACtivace

Neurac je unikátní léčebná metoda pocházející z Norska, založená na 15ti leté zkušenosti z oblasti fyzioterapie, výzkumu a dalších oborů medicíny. Diagnostika, kvantifikovaná Neurac testem, je velmi účinná u klientů s chronickou bolestí různých částí těla.

Je charakterizována:

 • cvičením s vlastní vahou těla
 • cvičením ve všech rovinách (cvičíme i dávkované rotace)
 • cvičení v labilním prostředí lana
 • přesným dávkováním cviků dle Neurac testu

Funkční vyšetření NEURAC Test

Na základě bodového hodnocení Neurac Testu sestavujeme individuální plán terapie s vybranými cviky s přesným dávkováním a obtížností.

 • Vyšetření
 • Vstupní Neurac Test
 • Neurac protokol
 • Výběr cviků
 • Individuální cvičení ve správném zatížení i obtížnosti
 • Cvičení ve skupině
 • Výstupní Neurac test

Naše metody

 • Záda nemasírujeme, ale cvičíme
 • Odstranění bolesti cvičením
 • Cvičení není omezeno věkem
 • Není špatný cvik, ale špatně provedený nebo špatně naordinovaný

Test je součástí standardního vyšetření

Kontrola
výsledků léčby

V případě odstranění slabých článků ukončení léčby doporučení dalších vhodných pohybových aktivit

Ukončení léčby a pokračování v individuálním či skupinovém tréninku v systému Redcord.

Pokud slabé články nejsou odstraněny a léčba nebyla úspěšná (nepostupuje dle předpokladů), navrhujeme co nejdříve spolupráci s dalšími lékaři specialisty.

Léčba dospělých

 • S chronickou bolestí pohybového aparátu: bolesti zad, kyčlí, krku, hlavy, ramen …
 • Poúrazová fyzioterapie (po zlomeninách a podvrtnutích kolen, ramen, autonehody – whiplash)
 • Před operační a pooperační fyzioterapie (zacvičení pacientů před operací, návrat do normálnícho pohybových aktivit a obnovení funkce pohybového aparátu)
 • Prevence – kontrola funkce pohybového aparátu u různých druhů přetížení např.:
  1. Dlouhodobé setrvání ve statických pozicích – sed a stoj (prodavači, řidiči, administrativa)
  2. Těžká fyzická práce
  3. Nedostatek pohybové aktivity (ICHS, obezita, snížená odolnost proti stresu, …)

Léčba dětí

 • Terapie dětí s chronickou bolestí (zad, hlavy, krku, nohou, kolen …)
 • Terapie dětí s centrálními koordinačními poruchami
 • Asymetrické držení trupu (skoliozy)
 • Vadné držení těla (odstáté lopatky, prohnutá záda, ploché nohy …)

Vybavení REDCORD

Redcord® je spojnice mezi fitness, zdravotní péčí a sportovním výkonem. Překlenuje mezeru mezi výkonově orientovaným tréninkem a rehabilitací po zranění a je charakteristický svým uceleným přístupem. Jádrem konceptu jsou pečlivě navržená cvičení s použitím vlastní tělesné hmotnosti jako odporu. Své výsledky přináší díky unikátní směsi aplikovaného vědeckého poznání (Neurac®), patentovaného zařízení a poradenství certifikovaných profesionálů.

Více informací o systému Redcord najdete na našem webu Redcord.cz

Pokud máte zájem zakoupit vybavení Redcord, naštivte e-shop.