fbpx

O nás

Redpoint Clinic CZ - o nás

Specializujeme se na unikátní léčebnou a trénikovou metodu Neurac®

Redpoint Clinic CZ je nestátní zdravotnické zařízení specializované na rehabilitaci poruch pohybového aparátu, kondiční trénink a systematické vzdělávání fyzioterapeutů, lékařů a trenérů v metodě Neurac.

Redpoint Clinic CZ byla založena v Hradci Králové jako S-E-T Clinic Mgr. Alicí Hamáčkovou a fyzioterapie je zde prováděna již od roku 2006. V roce 2013 byla otevřena pobočka Redpoint Clinic CZ v Praze v Radlicích. V květnu 2017 se přesunula pražská pobočka do větších prostor na Černý Most. K terapii využíváme aparátu Redcord. Redcord je systém lan a popruhů (dříve TerapiMaster) pro cvičení v nestabilním prostředí. Jsme jeho výhradním distributorem pro Českou i Slovenskou republiku (více na www.redcord.cz). Redcord se využívá v rámci metody Neurac v oblasti medicíny, sportu a wellness fitness.

Příčinu obtíží zjišťujeme cíleným vyšetřením zaměřeným na odhalení slabého článku ve funkci pohybového aparátu (z angl. weak link) – pomocí tzv. Neurac Testu. Na základě hodnocení Neurac Testu sestavujeme individuální plán terapie s vybranými cviky s přesným dávkováním a obtížností.

Při rehabilitaci využíváme k odstranění bolesti a dalších poruch pohybového aparátu cvičení v lanech s váhou vlastního těla. Efekt terapie je založen na principu provádění cvičení v labilním prostředí ve všech rovinách.

Terapie a léčba

Terapie v Redpoint Clinic CZ probíhá za využití aparátu Redcord. Jedná se o systém lan a popruhů, které člověku umožňují cvičit s vlastní vahou těla. Elastická lana tělo nadlehčují a umožňují tak aktivovat méně používané svaly a odlehčit tak těm přetíženým.

K rehabilitaci je využívána metoda Neurac. Jejím základem je precizní diagnostika, při níž propojujeme naše znalosti z oblastí fyzioterapie, ortopedie, neurologie a tělovýchovného lékařství. Během vstupní kontroly (Neurac Test) je nalezen slabý článek ve funkci pohybového aparátu a odhaleno jádro problému. Na základě výsledků je poté sestaven individuální plán terapie.

Metoda Neurac vznikla v 90. letech v Norsku a postupně se díky své efektivitě rozšířila do celého světa.

Mgr. Alice Hamáčková

Zakladatelka Redpoint Clinic CZ a vedoucí týmu fyzioterapeutů

Alča_profilovka na web
 • V naší práci spojujeme svět moderní fyzioterapie a sportu.
 • Kombinujeme odborné znalosti s klinickou zkušeností od nejrůznějších pacientů – od babiček po vrcholové sportovce.

„Není důležité, co dělám, ale jak a proč to dělám.“

1997 – Zahájení dovozu systémů Redcord (dříve TerapiMaster), jehož nedílnou součástí je systematické vzdělávání fyzioterapeutů, lékařů a trenérů.
1998 – Věnuje se diagnostice, terapii a tréninku klientů z oblasti medicíny i sportu.
2000 – Zavedení systematického vzdělávání fyzioterapeutů v metodě Neurac v ČR a SK.
2006 – Založení privátního rehabilitačního, tréninkového a školícího centra S-E-T Clinic v Hradci Králové, kde v součásné době působí jako vedoucí týmu fyzioterapeutů.
2007 – 2012 – Fyzioterapeut fotbalového týmu Bohemians 1905 Praha.
2013 – Rozšíření působnosti mimo Hradec Králové – založení nestátního zdravotnického zařízení Redpoint Praha.
2017 – Vybudování nové velké pobočky na Černém Mostě v Praze, přesun veškerých aktivit z Prahy 5.

Curriculum vitae

V roce 1993 úspěšně ukončila studium na FTVS UK obor rehabilitace. Od roku 1997 pracovala jako distributor TerapiMasteru a stala se školitelem pro fyzioterapeuty. V roce 2000 se stala výhradním distributorem systému Redcord (dříve TerapiMaster) pro ČR a Slovensko. V letech 1993-1998 pracovala jako fyzioterapeutka ve FN Hradec Králové. Následně pokračovala ve své privátní ordinaci.

V roce 2006 založila soukromé nestátní zdravotnické zařízení S-E-T Clinic. V současné době bylo jméno kliniky změněno na Redpoint Clinic CZ, kde Alice Hamáčková vede tým fyzioterapeutů. V Praze bylo pracoviště Redpoint Praha otevřeno v roce 2012. Pracoviště Redpoint Clinic CZ jsou zaměřena na léčbu moderní fyzioterapeutickou metodou Neurac.

 

Vrcholový sport

Od roku 2005 do roku 2011 byla fyzioterapeutkou ligového týmu Bohemians 1905. Od roku 2012 intenzivně spolupracuje s atletickou tréninkovou skupinou „Ryhlý holky“ pod trenérským vedením Martiny Blažkové. Fyzioterapii a individuální tréninkový přístup poskytuje i dalším vrcholovým sportovcům (Denisa Rosolová – atletka, Simona Baumrtová – plavkyně, Šimon Zach – golfista, Dušan Kožíšek – běžec na lyžích …)

Vzdělávací činnost

Od roku 2002 systematicky vyučuje Redcord výukový program. Každoročně projde kurzy přibližně 250 fyzioterapeutů. Své zkušenosti s metodou Neurac a vzdělávání formou kurzů realizuje i na fakultách fyzioterapie University Karlovy, University Palackého v Olomouci, Ostravské university a třetí lékařské fakulty UK Praha. Pravidelně se účastní kongresů a konferencí v oblasti sportu a fyzioterapie. Je jedním z autorů kapitoly o cvičení v závěsu knihy Pavla Koláře Klinická Rehabilitace.

Kurzy

 • 1992 Kurz Vojtovy reflexní lokomoce v rámci výuky na FTVS
 • 1993 Měkké a Mobilizační techniky 1,2,3
 • 1995 Bobath koncept pro hemiparetiky
 • 1998 The Open University Business School
 • 2000 S-E-T kurzy 1,2
 • 2006 S-E-T děti
 • 2006 – 2013 Neurac 1,2,3
 • 2012 Kurz vyjednávání
 • 2013 Kurz sportovní medicíny

Školení

 • 2000 Instruktor S-E-T basic level, level 1, level 2
 • 2004 Neurac instruktor 1
 • 2006 Neurac instruktor 2
 • 2012 Redcord Active instruktor
 • 2012 Redcord Sport instruktor

Přednášková činnost

TERMÍN

NÁZEV

MÍSTO KONÁNÍ

10. 10. 2014

 V. Dny fyzioterapie – Zdraví a pohybová aktivita

Mikulov

02. 04. 2015

Sympozium sportovní medicíny a dalších věd, III. ročník

Dříteč

26. 04. 2015

Konference projektu InTeg „VŠECHNO JDE, KDYŽ SE CHCE“

Brno

22. 05. 2015

 XXII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

Luhačovice

10. 09. 2015

 II. Multioborové sympozium

Lázně Bělohrad

21. 10. 2015

Rehaprotex Brno

Brno

03. 12. 2015

IV. Spinální kongres

Brno

14. 04. 2016

IV. Ročník Sympozium sportovní medicíny a dalších věd

Dříteč

04. 05. 2016

Univerzita 3. věku v rámci cyklu přednášek Sport
a jeho význam v 21. století

UHK

18. 09. 2016

XX. Národní kongres ČSOT

Praha

06. 10. 2016

Konference ČSTL – Tělovýchovné lékařství 2016

Hradec Králové

27. 04. 2017

Fyzioterapie v souvislostech

Praha

12. 10. 2017

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI

Slovensko

07. 12. 2017

VI. Spinální kongres – Neurologická klinika LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

Brno

03. 02. 2018

Fyzio&Šport konferencia

Žilina

25. 05. 2018

XXV. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

Luhačovice

Náš tým

Mgr. Alice Hamáčková

Vedoucí fyzioterapeut Redpoint Clinic CZ, Certified Neurac Provider, Certified Neurac Instruktor 1 a 2

V roce 1993 úspěšně ukončila studium na FTVS UK obor rehabilitace. V letech 1993-1998 pracovala jako fyzioterapeut ve FN Hradec Králové a následně pokračovala ve své privátní ordinaci. Od roku 1997 v léčbě chronické bolesti využívá v klinické praxi systém Redcord a principy obnovy neuromuskulární kontroly (NEURAC).

Od roku 2000 organizuje odborné kurzy a vzdělává fyzioterapeuty a lékaře v ČR a SR, přednáší na zahraničních konferencích. Je držitelkou certifikátu Certified Neurac Practitioner a Certified Neurac Instructor.

V roce 2006 založila nestátní zdravotnické zařízení Redpoint Clinic CZ, které působí v Praze a Hradci Králové, kde vede tým fyzioterapeutů.

MUDr. Roman Kostyšyn

Neurochirurg / Spondylochirurg Hradec Králové

V Redpoint Clinic CZ poskytuje klientům konzultaci potíží a zvážení možností chirurgické léčby. Je lékařem s 15 letou chirurgickou praxí, působí na Neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Specializuje se na problematiku bolesti zad, onemocnění páteře a jejích chirurgickou léčbu. Zabývá se, mimo jiné, operacemi při degenerativních onemocněních celé páteře, sakroiliakálních kloubů, úrazů, nádorových a zánětlivých onemocnění páteře. Ovládá miniinvazivní mikroskopické, tubulární a  endoskopické chirurgické výkony na páteři (v indikovaných případech).

Bc. Kristýna Zeidlerová

Fyzioterapeut Praha, Certified Neurac Practitioner

Náš tým - Kristýna Karlecová

Je absolventkou oboru Fyzioterapeut na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Aktivně se věnuje volejbalu a frisbee. S Redcordem se poprvé seznámila v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde působila v rámci své studentské praxe. Její dosavadní praxe je všestranná, pracovala se sportovci, v ambulancích i v domově pro seniory.

Mgr. Alice Pernicová

Fyzioterapeut Hradec Králové, Certified Neurac Practitioner

S Redpoint Clinic CZ spolupracuje od roku 2014 nejprve v rámci studijní praxe, kdy nastoupila studium Fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha. Studium úspěšně dokončila v roce 2019 magisterským titulem a je členem týmu fyzioterapeutů na klinice v Hradci Králové a občas také v Praze.

Je absolventkou kurzů Neurac 1, 2 a 3 a certifikátů Certified Neurac Practitioner a Certified Neurac Instructor I. Ke své praxi fyzioterapeuta v Redpoint Clinic CZ vede množství workshopů a přednášek.

Mgr. Hana Brůžová

Fyzioterapeut Praha

Fyzioterapii vystudovala na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a Fakultě ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave.

Své zkušenosti získávala v různých zdravotnických zařízení v ambulantní i lůžkové péči, dlouhodobě pracovala jako fyzioterapeutka v rehabilitačním a sportovním centru pro tělesně postižené.

Je absolventkou kurzu Neurac 1 a 2 a v Redpoint Clinic CZ pracuje od roku 2019.

Vzdělávání

Redpoint Clinic CZ je také vzdělávacím pracovištěm pro uživatele systému Redcord, který je unikátní nejenom svým vybavením, ale také vzdělávacími programy, určenými pro fyzioterapeuty, lékaře, trenéry, fitness instruktory a jiné profesionály.

Naší ambicí je zprostředkovat vhled do odborností jednotlivých přednášejících tak, aby péče o klienta s chronickými obtížemi, pacienta po úraze, amatérského či profesionálního sportovce, byla na maximální možné úrovni. Jsme přesvědčeni, že k úspěšné léčbě, prevenci i tréninku je zapotřebí synergie všech zúčastněných profesionálů.

Neurac® Course Program

Neurac® kurzy
jsou určeny pro fyzioterapeuty a ostatní certifikované profesionály z oblasti zdravotnictví, kteří mají vzdělání v oblasti anatomie, fyziologie a patologie…

Redcord Neurac® kurzy
Vám nabízí prostor pro získání praktických zkušeností, klinicky zajímavé případy, klinické vyšetření a přínosné diskuze s ostatními účastníky.

Redcord Active® Course Program

Kurzy pro osobní trenéry, pilates instruktory, a další profesionály pracující v oblasti wellness a fitness s jednotlivci nebo malými skupinami. Redcord Active kurzy Vám nabízí prostor pro získání praktických zkušeností, zajímavé příklady z praxe a přínosné diskuze s ostatními účastníky.

Cviky jsou využívány pro:
• Zvýšení výkonnosti
• Stabilizační cvičení
• Prevenci zranění a rehabilitaci po zranění

Hledáme fyzioterapeuta/fyzioterapeutku do Prahy a Hradce Králové

O Redpoint Clinic CZ: 

 • Více než 20 let zkušeností s odstraňováním bolesti, prevencí zranění i zvyšováním sportovní výkonnosti
 • Akreditované vzdělávací centrum
 • Luxusní prostředí moderních fyzioterapeutických klinik
 • Výborná dostupnost kliniky MHD (metro B) i autem
 • Možnost využití služeb centra pro vlastní rozvoj i rodinné příslušníky

Nabízíme:

 • Práci s nejnovější certifikovanou metodou Neurac® s vysokou měrou úspěšnosti
 • Moderní přístup ke vnímání komplexních svalových zřetězení
 • Dlouhodobé odborné vedení hlavní fyzioterapeutkou
 • Mentoring špičkovým zahraničním fyzioterapeutem / konzultantem s více než 35 lety praxe
 • Širokou škálu uplatnění od klasické fyzioterapie až po individuální rozvoj výkonnosti vrcholových sportovců
 • Individuální plán investic do vzdělávání a rozvoje (každý zaměstnanec získá 30 000Kč na vzdělání v prvním roce)
 • Cesta k získání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu
 • Motivující finanční ohodnocení s jasnou progresí po zkušební době, stravenky
 • Možnost aktivní účasti na seminářích, workshopech pro fyzioterapeuty, konferencích
 • Nástup možný ihned
 • Možnost spolupráce i v rámci studentské praxe

Hledáme kandidáty s:

 • VŠ vzděláním v oboru fyzioterapie
 • Samostatným a pečlivým přístupem
 • Znalostí anglického jazyka výhodou

Kontaktujte nás:

Případné dotazy a váš životopis včetně motivačního dopisu zašlete na kontakty:

Alice Hamáčková

redcord@redcord.cz

tel. 603 148 355

Pokud nebudete z naší strany kontaktováni do 15-ti kalendářních dnů, nebyl(a) jste vybrán(a) do dalšího kola výběrového řízení. 

Poskytnutím svých osobních údajů, v rozsahu životopisných dat uvedených v zaslaném životopise Redpoint Clinic CZ, kterou provozuje společnost AHAMA s.r.o., náměstí 5. května 888/9, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27491579, dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v personální databázi na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé.

Hledáme recepční rehabilitačního, tréninkového a vzdělávacího centra v Praze

Náplň práce:

 • Komunikace s klienty centra, vedení evidence jejich návštěv, vedení pokladny
 • Organizační příprava a zajištění odborných kurzů Redcord Neurac®
 • Podpora pro fyzioterapeuty, vyhledávání a správa kontaktů, nabídky, pozvánky
 • Zúčtování poskytnutých služeb a kontrola úhrad
 • Administrativa spojená s chodem provozovny, operativní komunikace s dodavateli služeb (např. prádelna, úklid a pod.)
 • Zajištění občerstvení
 • Spolupráce na prodeji služeb a produktů

Požadujeme

 • Výborné komunikační dovednosti
 • Velice dobrá orientace na internetu, dobrá znalost MS Office
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Schopnost vlastního rozvoje a samostatné práce
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Výhodou je zkušenost z vedení podobné agendy nebo velká chuť do práce

Nabízíme

 • Odpovídající finanční ohodnocení s motivační variabilní složkou
 • Stravenky a možnost využití centra ke zvýhodněnému kondičnímu cvičení
 • Moderní pracovní prostředí nového provozu
 • Nástup možný ihned

Kontaktujte nás:

Případné dotazy a váš životopis včetně motivačního dopisu zašlete na kontakty:

Alice Hamáčková

redcord@redcord.cz

tel. 603 148 355

Pokud nebudete z naší strany kontaktováni do 15-ti kalendářních dnů, nebyl(a) jste vybrán(a) do dalšího kola výběrového řízení. 

Poskytnutím svých osobních údajů, v rozsahu životopisných dat uvedených v zaslaném životopise Redpoint Clinic CZ, kterou provozuje společnost AHAMA s.r.o., náměstí 5. května 888/9, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27491579, dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v personální databázi na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé.