fbpx

Fyzioterapie

Principy fyzioterapie v Redpoint Clinic CZ

 • Fyzioterapie Neurac je vhodná pro dospělé, děti i seniory
 • Léčíme na základě precizní diagnostiky, jdeme po příčině
 • Pomocí Neurac Testu® nejdeme nejslabší článek a ohodnotíme míru porušení funkce
 • Odděleně diagnostikujeme funkci povrchových svalových zřetězení i lokální motorické kontroly
 • Záda nemasírujeme, ale cvičíme
 • Účinně odstraňujeme bolest cvičením, dokážeme oddělit pohyb od bolesti a ovlivnit tak celkovou koordinoaci pohybu
 • Léčíme chronickou bolest, poúrazové i pooperační stavy
 • Není špatný cvik, ale špatně provedený nebo špatně naordinovaný

Naším cílem je efektivní a  měřitelné zlepšení stavu klienta a jeho rychlý návrat k plnohodnotnému fungování.

Využíváme unikátní a velmi efektivní léčebnou metodu Neurac®.

V čem vám pomůžeme?

 • Chronická bolest
 • Úrazy
 • Pooperační rehabilitace 
 • Prevence

Více informací →

Vadné držení těla, skolióza, ploché nohy, koordinační poruchy

Více informací →

Efektivní cvičení s vlastní vahou, rozvoj koordinace, stability a síly

Více informací →

Pohyblivost, kondice, rovnováha, snížení bolesti, posílení svalů

Více informací →

Funkční síla, koordinace, prevence zranění, eliminace slabých článků

Jak to u nás probíhá?

 • Komplexní kineziologický rozbor
 • Neurac test
 • Nalezení příčin obtíží a možností jejich odstranění

Více informací →

 • Léčba sestavená na základě Neurac testu
 • Obvykle 30 minutové individuální terapie
 • Odstranění bolesti a obtíží, zlepšení pohybu

Více informací →

 • Hodinový trénink v malých skupinkách
 • Osobní plán cviků
 • Zafixování pohybových vzorců

Více informací →

 • Skupinové cvičení pod dohledem fyzioterapeuta
 • Alternativně Domácí cvičební plán
 • Rozvíjení kondice a správných pohybových vzorců

Více informací →

 • Dlouhodobé udržení dosažených výsledků terapie
 • Rozšíření tréninkových možností
 • Samostatné cvičení bez přítomnosti terapeuta

Více informací →

NEURomusculární ACtivace

Mgr. Alice Hamáčková - fyzioterapie

Neurac® je unikátní léčebná metoda pocházející z Norska, založená na více než 20 leté zkušenosti z oblasti fyzioterapie, výzkumu a dalších oborů medicíny. Diagnostika, kvantifikovaná Neurac testem, je velmi účinná u klientů s chronickou bolestí různých částí těla.

Je charakterizována:

 • Cvičením s vlastní vahou těla
 • Cvičením ve všech rovinách (cvičíme i dávkované rotace)
 • Cvičení v labilním prostředí lana
 • Přesným dávkováním cviků dle Neurac testu

Léčba je velmi vhodná u pacientů s chronickou bolestí a obtížemi pohybového aparátu, u dětí, dospělých i seniorů.

Metoda je velmi efektivní, protože řeší bolest i porušenou funkci svalových zřetězení.

Vstupní vyšetření a NEURAC® Test

Mgr. Alice Hamáčková lokální nastavení Neurac

Počátkem naší fyzioterapie je pokaždé precizní vstupní vyšetření. Součástí vyšetření je posouzení anamnézy, funkční testování a vždy Neurac Test.

Neurac Test zahrnuje test lokální motorické kontroly a test myofasciálních zřetězení.

Následně na jeho základě sestavujeme individuální plán terapie s vybranými cviky s přesným dávkováním a obtížností.

Neurac Test 

 • umožňuje přesné nalezení slabého článku
 • je vstupním i kontrolním objektivním a přenositelným protokolem – i vy jasně víte, jak na tom jste a jak probíhá následné zlepšení
 • znázorňuje deficity, dysbalance, bolesti i stranové rozdíly
 • je připraven pro různé oblasti těla

Konzultace s neurochirurgem / spondylochirurgem

Nabízíme Vám možnost konzultace Vašich potíží s páteří a případné zvážení možnosti chirurgické léčby s neurochirurgem / spondylochirurgem. Konzultace probíhá v Redpoint Clinic CZ Hradec Králové v předem sjednaném termínu formou posouzení zdravotní dokumentace, potíží pacienta, klinického nálezu, nálezů na RTG/CT/NMR vyšetřeních. Konzultace může trvat maximálně 55 min. včetně času, věnovaného zpracování zdravotní dokumentace a grafických nálezů ještě před samotným setkáním s pacientem. V některých případech může být doporučeno jiné odborné či přístrojové dovyšetření. Vyšetření nezletilého dítěte probíhá v přítomnosti zákonného zástupce.

Konzultace poskytuje MUDr. Roman Kostyšyn, specialista s 15 letou chirurgickou praxí především v problematice bolesti zad, onemocněním páteře a jejích chirurgické léčbě. Při své praxi se zabývá operacemi při degenerativních onemocněních celé páteře, sakroiliakálních kloubů, úrazů, nádorových a zánětlivých onemocnění páteře.

MUDr. Roman Kostyšyn

Před naplánovanou konzultací si prosím připravte:

 • doporučení praktického či odborného lékaře s podrobným popisem Vašeho zdravotního stavu.
 • veškerou relevantní zdravotní dokumentaci (ambulantní vyšetření, propouštěcí zprávy, popisy zákroků či opichů atd.)
 • obrazovou dokumentaci. Zde prosím věnujte pozornost! K definitivnímu závěru a rozhodnutí o indikaci chirurgické léčby je ve většině případů zapotřebí vyšetření magnetickou rezonancí (NMR), tedy nestačí pouze rentgenové vyšetření (RTG) či vyšetření počítačovou tomografií (CT). Záznamy vyšetření doneste na CD či flash disku. Popisy těchto vyšetření také vyžádejte v místě vyšetření. Pokud bylo vyšetření RTG/CT/NMR provedeno ve FNHK, pak prosím o tomto informujte při zápisu na konzultaci.

V případě indikace operace bude následně pacient evidován v ambulantních záznamech Neurochirurgické kliniky FNHK. Další postup v objednání a vyzvání pacienta k operaci bude probíhat výhradně dle pravidel stávajícího režimu objednávání k akutním, plánovaným a odloženým operacím na Neurochirurgické klinice FNHK.

Individuální terapie

Individuální léčebná terapie navazuje na výsledky Neurac Testu a definovaného plánu terapie. 

Obvykle se jedná o:

 • 30 minutové terapie
 • 2-3x týdně
 • po dobu několika týdnů

Většina klientů cítí výraznou úlevu již při počátečním nastavení během první terapie. Je to dáno tím, že tělo se dostane do správné a přirozené polohy bez předchozích přetížení. Dlouhodobé zlepšení přichází v průběhu prvních týdnů terapie.

Pokud slabé články nejsou odstraněny a léčba by nebyla úspěšná (nepostupuje dle předpokladů), navrhujeme co nejdříve spolupráci s dalšími lékaři specialisty.

Skupinová terapie Medical

Medical – skupinová terapie navazuje na intenzivní individuální terapii. Rozhodnutí o tom, kdy je správný čas pro tuto formu léčby je v kompetenci fyzioterapeuta a obvykle je zařazeno v okamžiku, kdy je klient zcela bez bolesti a správným způsobem zvládá cvičení s vlastní vahou.

 • 55 minutové terapie
 • 1 – 2 x týdně
 • malé skupinky s individuálním plánem cviků a pečlivou supervizí fyzioterapeuta

Po úspěšném dokončení terapie Medical je klient ve stavu, kdy může bez obav a omezení, vykonávat běžné pohybové aktivity.

Pro zajištění návazného procvičování celého těla doporučujeme některý z programů Kondičního cvičení ve skupině nebo individuálně v prostředí domova.

Komu je naše fyzioterapeutická léčba určena?

Naše služby nejsou věkem omezeny.

Díky vyšetření jsme schopni vybrat cviky a sestavit individuální cvičení na míru přímo pro klienta.
To znamená tak, aby zatížení a obtížnost přesně odpovídala schopnostem a věku pacienta.

Léčba dospělých

U dospělých klientů se setkáváme se širokou škálou obtíží. Léčíme klienty všech věkových kategorií:

 • S chronickou bolestí pohybového aparátu: bolesti zad, kyčlí, krku, hlavy, ramen …
 • Poúrazová fyzioterapie (po zlomeninách a podvrtnutích kolen, ramen, autonehody – whiplash)
 • Před operační a pooperační fyzioterapie (zacvičení pacientů před operací, návrat do normálnícho pohybových aktivit a obnovení funkce pohybového aparátu)
 • Prevence – kontrola funkce pohybového aparátu u různých druhů přetížení např.:
  • Dlouhodobé setrvání ve statických pozicích – sed a stoj (prodavači, řidiči, administrativa)
  • Těžká fyzická práce
  • Nedostatek pohybové aktivity (ICHS, obezita, snížená odolnost proti stresu a pod.)

Léčba dětí

Léčba dětí je, stejně jako v případě dospělých, založena na precizní diagnostice a nalezení příčin obtíží.
Správný vývoj dětského pohybového aparátu je zásadní pro zdraví v dospělosti a rozvoj případných sportovních aktivit se správným a zdravým dopadem na organizmus.
Zaměřujeme se mimo jiné na:
 • Terapii dětí s chronickou bolestí (zad, hlavy, krku, nohou, kolen …)
 • Terapii dětí s poruchami koordinace
 • Asymetrické držení trupu (skolióza)
 • Vadné držení těla (odstáté lopatky, prohnutá záda, ploché nohy, a pod.)
Pro zlepšení kondice a fyzického stavu dětí nabízíme Kondiční cvičení pro děti  a Zdravotní cvičení pro děti, zaměřené na odstraňování skoliózy. Tyto programy poskytujeme na základě půlročních a ročních permanentek.

Program pro ženy

Péče o ženské zdraví

Každé tělo je jiné a každá obtíž může mít jinou příčinu, a proto nenabízíme univerzální řešení, ale zcela individuální přístup.

Program pro ženy začíná přednáškou Mgr. Alice Hamáčkové Intimní ženské otázky a jejich aktivní řešení.

Zájemkyním o cvičení zaměřené na ženské otázky nabízíme Vstupní vyšetření, jehož součástí je Neurac test a pohovor s fyzioterapeutkou. Vyšetříme svaly oblasti zad a pánve a případně další specifické testy, které se správnou funkcí pánevního dna významně souvisí.

Osobní cvičební plán je sestaven na základě vstupních testů a cvičit jej budete v rámci Medical tréninku pro ženy, kde v malé, uzavřené skupince posílíte potřebné svalové skupiny, za podpory fyzioterapeutky.

 • Existuje souvislost mezi funkcí pánevního dna, schopností otěhotnět, bolestivými syndromy pánve po porodu, bolestivou menstruací, inkontinencí nebo uspokojením v sexu?
 • Porucha funkce pánevního dna je příčinou nebo následkem ženských obtíží?
 • Existuje souvislost mezi pohybovou aktivitou a správnou funkcí pánevního dna?
 • Má držení těla vliv na bolesti při menstruaci?
 • Proč je pohybová aktivita ženy již od porodu klíčová pro budoucí průběh klimakteria?
 • Jaká je optimální forma a objem pohybové aktivity s ohledem na obtíže a věk?

Redcord® je spojnice mezi fitness, zdravotní péčí a sportovním výkonem. Překlenuje mezeru mezi výkonově orientovaným tréninkem a rehabilitací po zranění a je charakteristický svým uceleným přístupem. Jádrem konceptu jsou pečlivě navržená cvičení s použitím vlastní tělesné hmotnosti jako odporu. Své výsledky přináší díky unikátní směsi aplikovaného vědeckého poznání (Neurac®), patentovaného zařízení a poradenství certifikovaných profesionálů.

Více informací o systému Redcord najdete na našem webu Redcord.cz

Pokud máte zájem zakoupit vybavení Redcord, naštivte e-shop.